ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
• Η tiretech σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα εργαλεία και μηχανήματα που εμπορεύεται, σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις των κατασκευαστών η των προμηθευτών και ξεχωριστά για το καθένα από αυτά.
• Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προήλθαν από παρέμβαση ή τη λανθασμένη συναρμολόγηση του εργαλείου ή του μηχανήματος από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές.
• Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προήλθαν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών πέραν αυτών που προτείνουν κατασκευαστές τους.
• Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προήλθαν από τη μη σωστή χρήση η συντήρηση του εργαλείου η του μηχανήματος που προτείνεται από τους κατασκευαστές στα εγχειρίδια χρήσης.
• Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης η αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος στο ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ. (Αφορά μοτέρ η άλλα ηλεκτρικά μέρη).

SERVICE
• Η tiretech παρέχει την δυνατότητα service η επισκευής για κάθε εργαλείο η μηχάνημα που εμπορεύεται.
• Το service γίνεται πάντα από εξειδικευμένους τεχνικούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Κατόπιν συνεννοήσεως μαζί μας, αποστέλλετε το εργαλείο η το μηχάνημα που χρειάζεται επισκευή, επιθεωρείται και δημιουργείται ένα πλάνο κόστους επισκευής. Στη συνέχεια ενημερώνεστε και εφόσον συμφωνήσετε γίνεται η επισκευή. Περνάει από τους απαραίτητους ελέγχους και έπειτα επιστρέφεται σε σας.
• Για κάθε επισκευή χρησιμοποιούνται πάντα γνήσια ανταλλακτικά των επισήμων αντιπροσωπειών. Τα παλιά ανταλλακτικά επιστρέφονται σε σας προς ενημέρωση σας.