Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα/ηλεκτρονικό κατάστημα  www.tiretech.gr.

Το  www.tiretech.gr είναι η ενημερωτική ιστοσελίδα αλλά και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα για επαγγελματίες, της επιχείρησης TIRETECH ΒΑΒΥΛΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ που εδρεύει στη Χίο, με Α.Φ.Μ. 047208207, Δ.Ο.Υ. Χίου, Τηλ. 2271078043, και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@tiretech.gr.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που εφαρμόζονται για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος  πριν περιηγηθείτε σε αυτό, διότι η περεταίρω χρήση και περιήγηση σας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Η www.tiretech.gr διατηρεί το δικαίωμα τα τροποποιεί μονομερώς η να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η www.tiretech.gr δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο παρών  ηλεκτρονικό κατάστημα τόσο όσον αφορά την ακρίβεια των στοιχείων που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων από το ηλεκτρονικό κατάστημα υπηρεσιών της, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών η τυπογραφικών λαθών που μπορεί να πρόεκυψαν από ανωτέρα βία.

Η www.tiretech.gr δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των πελατών/χρηστών για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθήκαν από την εκτέλεση η μη της παραγγελίας τους, επιφυλασσόμενοι δε ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tiretech.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tiretech.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tiretech.gr  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/ και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/ και τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας μας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.tiretech.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.tiretech.gr και στο παρών ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.tiretech.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρών ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή άθελα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει αρμόδια για την επίλυση της είναι τα δικαστήρια της Χίου.