ΡΝ 054(+) – Μανσόν Διαγώνιο OTR

Διάσταση: Φ480 mm
Λινά: 10
Τεμ./Κουτί: 2

Ενισχυμένο μανσόν για φορτωτές.
Για επισκευές τραυματισμών μόνο στο πέλμα του ελαστικού.
Εφαρμόζεται με κόλλα TIP TOP OTR, SC BL & FD BL.